Serbia

 


 

Povšina:

77.474 km2
Stanovništvo: 7.120.666
Glavni grad: Beograd
Zemlja članica EU: -
Valuta dinar: dinar (RSD)