Dobrodošli na DATOURWAY sajt

DATOURWAY je transnacionalni projekat saradnje posvećen razvoju turizma u predelu  srednje i jugo-istočne obale reke Dunava, a posebno fokusiran na zaštitu i unapređenje  prirodnih i kulturnih resursa koji su blisko vezani za  evropski plovni put.

U širem smislu projekat se tumači kao koncept turizma. Smatra se kao kompleksna aktivnost usmerena ka rekreaciji, odmaranju i slobodnom vremenu, kulturnom obogaćivanju, uživanju u prirodnim  lepotama, kao i fizičkim aktivnostima.

Cilj projekta je da unapredi i promoviše transnacionalnu saradnju u oblasti turizma povezanih sa raznim turističkim potencijalima reke, kao i prirodnim lepotama rečnih obala i arhitektonskih gradjevina u manjim mestima, gradovima i selima pokraj Dunava.

 

 

 

Projekat ima za cilj da postigne sledeće:

da uspostavi GIS(Geografski Informativni Sistem), sistem zasnovan na informacijama koje povezuju i integrišu nacionalne, regionalne i, delimično, lokalne statističke podatke i istraživanja, kao i dostupne studije i programe;

  • da sprovede  ciljane nacionalne analize, sintetišu i procene nalaze analiza
  • da elaboriraju, diskutuju i putem aktera usvoje integrisane strategije za ekološki održiv turizam  u jugo-istočnom Dunavskom koridoru;
  • da razrade - na bazi učešća - pilot projekte za strateške transnacionalne oblasti kao što su izuzetne predele Dunavskih obala (HU-SK), tri drzave (HU-SER-CRO) koje očekuje ekonomski oporavak kroz turizam,veze  urbano-ruralnog turizma  (RO-BG), poređenje rečnih delti (RO-IT) i Zelenih puteva  duž ovog dela Dunava;

da uspostavi elemente turizma za širenje informacija međunarodnoj javnosti o turističkim potencijalima duž ovog dela Dunava, kao i usluge koje nude opštine koje se nalazae na obali Dunava.