Tekija

Informations

 

 

Ime naselja

Tekija

Stanovništvo

967

Površina (opštine Kladovo)

629 km²

Administrativni status

Selo

Lokacija centra naselja

44° 41‘N, 22° 25‘E

Visina centra naselja

84 m

 

Tekija je prijatnomesto u okviru Oršavske kotline, Izgrađeno na novoj lokaciji podizanjem nivoa Dunava. Nekada je mesto bilo sedište dunavskih locova koji su vodili brodove kroz najopasnije delove Đerdapa. Na 957. Km je ušće reke Velika Kovila i most preko nje. Nizvodno od mosta je nasuta mesna plaža, delimično uređen kamp.

                Tekija ima nekoliko restorana. Sredinom avgusta održava se velika turistička manifestacija Zlatna bućka Đerdapa, posvećena veštini lova velikih somova na rbarski alat koji se zove bućka. Manifestacija ima i svoj kulinarski i muzički program.

                Sipski kanal je danas samo uspomena na stenje i brzake kojima nisu mogli odoleti ni najbolji brodograditelji i najveštiji kapetani. Još su Rimljani u ovoj zoni prokopali preko 3000m dug kanal kroz koji su u uzvodnoj plovidbi galije vukli robovi.Austrougarska je Berlinskim kongresom 1878. god. dobila mandat da uzvršihidroregulacione radove. Mandat je prenet na ugarsku vladu, koja je angažovala za ono vreme snažnu mehanizaciju i veliki broj radnika. Kanal je svečano pušten u saobraćaj 27. septembra 1896. god. Bio je dug 1843m a širok 80 m. Dubina od tri metra pri najnižem vodostaju omogućavala je prolaz i većim rečnim brodovima. Brodove je kroz kanal prvo vukao tegljač Vaškap a 1916 god. su Mađari postavili lokomotivsku vuču u dužini od 2840 m.

                Danas je Sipski kanal na dnu Đedapskog jezera nastalog podizanjem brane i hidroelektrane. Plovidba delom dunava je postala laka i bezbedna.

Izvor: www.wikipedia.org

             

Gallery

Tekija
Tekija
Tekija
Tekija
Tekija
Tekija