Dobrodošli na DATOURWAY sajt

DATOURWAY je transnacionalni projekat saradnje posvećen razvoju turizma u predelu  srednje i jugo-istočne obale reke Dunava, a posebno fokusiran na zaštitu i unapređenje  prirodnih i kulturnih resursa koji su blisko vezani za  evropski plovni put.

U širem smislu projekat se tumači kao koncept turizma. Smatra se kao kompleksna aktivnost usmerena ka rekreaciji, odmaranju i slobodnom vremenu, kulturnom obogaćivanju, uživanju u prirodnim  lepotama, kao i fizičkim aktivnostima.

Cilj projekta je da unapredi i promoviše transnacionalnu saradnju u oblasti turizma povezanih sa raznim turističkim potencijalima reke, kao i prirodnim lepotama rečnih obala i arhitektonskih gradjevina u manjim mestima, gradovima i selima pokraj Dunava.