Štúrovo

Tourism

Oficiálná webová stránka:  www.sturovo.sk

Webová stránka - informácie o obci/meste: http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BArovo

http://www.e-obce.sk/obec/sturovo/sturovo.html

 

Kúpeľno-liečebný a zdravotný cestovný ruch

 • Termálne kúpalisko, zážitkové kúpalisko:

Rekreačný complex Vadaš Thermal

http://www.vadas.sk/

Kultúrno-poznávací a kongresový cestovný ruch

 • pamiatky (národným významom):

http://www.pamiatky.sk/pamiatky/fondy/nehnutelne-pamiatky/?a=nehnutelne&obec=sturovo&ulica=&cislo=&unpo=&search=H%C4%BEada%C5%A5  

 • stála expozícia (národným významom):

Múzeum, galéria

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=mesto&ix=sto

 • Pravidelné kultúrne programy:

Jarmok Šimon-Júda

http://www.sturovo.sk/?id_menu=16311&limited_level=1&stop_menu=16311

Ekoturizmus, turistika

 • Ramsárska lokalita:

Ramsarská lokalita Dunajské luhy:

http://www.sopsr.sk/publikacie/ramsar.pdf

 • Natura 2000:

Dunajské luhy

http://www.sopsr.sk/natura/index.php?p=4&sec=1&cpt=1

 • Chránená krajinná oblasť a prírodná rezervácia:

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=13

Prírodná rezervácia – Vŕšok

http://uzemia.enviroportal.sk/

Gastronomický cestovný ruch

 • Vinohradnícka oblasť:

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEnoslovensk%C3%A1_vinohradn%C3%ADcka_oblas%C5%A5

Šport

 • Cyklistická cesta

http://www.cyklotrasy.sk/trasy.php

 • Podporná infraštruktúra cykloturistiky

http://www.bikemagazin.sk/Cyklisticke_obchody_-_Nitriansky_kraj.html

Ostatné služby

 • polícia

http://www.minv.sk/?okresne-riaditelstvo-pz-v-novych-zamkoch

 • lekáreň

http://www.zzz.sk/?mesto=NoveZamky&zz=lekarne

 • Poliklinika, zdravotnícke centrum

http://www.zzz.sk/?mesto=NoveZamky

http://www.zzz.sk/?mesto=NoveZamky&zz=lekari

 • čerpacia stanica

http://natankuj.sme.sk/ceny-phm/?typ=phm&phm=5&sluzba=0&kraj=4&okres=24&lokalita=25&cast_obce=1785&znacka=0

 • pošta

http://psc.posta.sk/

 • reštaurácia a kaviareň

http://www.kamnapivo.sk/nitriansky-kraj/sturovo/

http://www.sturovoinfo.sk/index.php?lang=topsk&menu=ubyt_1  

 • turistická informačná kancelária

TIK - Štúrovo

http://www.sturovoinfo.sk/  

 • ATM (BANKOMAT)

http://www.ATM (Bankomat).sk/

 • Banka

http://www.pobockyBanka.sk/

Ubytovacie zariadenia

http://www.sturovoinfo.sk/

http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/ubytovanie/obec/sturovo

Informations

Názov:

Štúrovo

Počet obyvateľov:

10807

Celková výmera územia:

1344 ha

Štatút:

Mesto

Poloha:

47.490104, 18.421859

Nadmorská výška:

109

 

www.sturovo.sk

 

Štúrovo sa rozkladá v juhovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, obklopujú ho rieky Dunaj, Hron a Ipeľ. Severozápadne od mesta sa rozprestiera Podunajská rovina, ale na východe sa nachádza pohorie Kováčovské kopce - Burda a na juhu pohorie Piliš. Administratívne spadá do okresu Nové Zámky, je jedným z troch miest v tomto okrese. Vzdialenosť okresného mesta – Nové Zámky je 48 km. Komárno je od Štúrova vzdialené 45 km a krajské mesto Nitra je vzdialené 88 km. Od maďarského mesta Esztergom (Ostrihom) rozdelí mesto iba Dunaj, cez čoho vedie most Márie Valérie. Okrem individuálnej osobnej dopravy zabezpečujú dopravné spojenie do a z obce dva typy hromadnej osobnej dopravy - železničná a autobusová.

Jeho bohatá história je úzko spojená s dejinami mesta Ostrihom, ktoré leží na maďarskom brehu Dunaja. Územie dnešného Štúrova bolo osídlené už v kamennej dobe. V rímskom období sa v týchto miestach nachádzala strážna stanica Avanum. Mesto vzniklo pravdepodobne z osád Nána a Kakath. Rybárska osada Kakath sa spomína pri brode cez Dunaj v roku 1075, osada Nána v roku 1157. Keď Turci v roku 1543 dobyli Ostrihom, obsadili aj Kakath. Západne od zničeného Kakathu postavili opevnenie, s ktorým sa súvisela zmena názvu na Parkan. Turci v roku 1589 zaviedli týždenne trhy, ktorých tradícia sa po viac ako štyroch storočiach zachovala dodnes.. V roku 1724 bola obec povýšená na mestečko s jarmočným právom. Kráľ Karol VI. mu udelil trhové právo, pričom najvýznamnejší bol trh Šimona a Júdu. Mestské výsady Parkan získal v roku 1740 od Márie Terézie. Parkan sa stal významným dopravným uzlom po dokončení železnice vedúcej z Budapešti do Bratislavy v roku 1857. V rokoch 1938-1945 mesto patrilo Maďarsku. V súčasnosti je Štúrovo dôležitým priemyselným strediskom. Rozvynutý je najmä priemysel papiera a celulózy, potravinársky, textilný a strojársky priemysel.

Štúrovo je predovšetkým kúpeľným mestom. Rekreačný komplex Vadaš je právom slávny aj za hranicami. Svojou kapacitou nad 10.000 návštevníkov, obnovenými bazénmi rôznej veľkosti, krytou plavárňou, novými radmi bufetov i možnosťou športovania ponúka ideálne podmienky na oddych milovníkom vody a slnka. Na kúpalisku nájdete 7 vonkajších a 2 kryté bazény, medzi nimi masážny bazén, vonkajší sedací bazén s celoročnou prevádzkou a jedinečný bazén s umelým vlnobitím na Slovensku, Lagúna s rozlohou 3800 m². Naše bazény sú zásobované termálnou vodou z hĺbky 130 m a jej výstupná teplota dosiahne 39 °C. 

Štúrovo je najjužnejšie ležiacim mestom na Slovensku, ktoré priťahuje návštevníkov svojim zaujímavým prírodným prostredím. Tu sa začína ohyb Dunaja s úchvatným výhľadom na klasickú baziliku v Ostrihome. Pri meste sa vlieva Hron do Dunaja ponúkajúc vynikajúce podmienky pre milovníkov dobrodružných výletov. Prírodné prostredie je v tejto oblasti chránené v dvoch národných prírodných rezerváciach. Jednou z nich je národná prírodná rezervácia Kováčovské kopce – juh. Svahy Belianskych kopcov pokrývajú vinohrady s vínnymi pivnicami. Chránené územie je najbohatšou lokalitou s výskytom mandle nízkej na Slovensku.

Pozoruhodnosti:

 • mestské múzeum, ktoré bolo otvorené v máji roku 2004. Múzeum má 2 miestnosti pre stále výstavy a jednu miestnosť pre dočasné výstavy
 • Neskorobarokový rímskokatolícky Kostol sv. Imricha z roku 1701. K jeho hlavnej lodi pribudovali nové bočné kaplnky.
 • O duchovnom živote Štúrovčanov svedčí neskorobaroková kalvária z roku 1766 a socha sv. Jána Nepomuckého, ľudová kamenárska práca z roku 1807.
 • Viac než 500 m dlhý most Márie Valérie dostal meno od princeznej Rakúsko-uhorskej monarchii. Most od svojho otvorenia v roku 1895 dvakrát zničili. Prvý raz v roku 1920 a druhýkrát v roku 1944, keď ustupujúce nemecké vojská ho vyhodili do vzduchu. Rekonštruovaný most otvorili len nedávno, v roku 2001.

V meste sa nachádza turistická informačná kancelária, hotely, penzióny, apartmány, ubytovania v súkromí, reštaurácie, pohostinstvá a rôzne predajne.

Gallery

Štúrovo
Štúrovo
Štúrovo
Štúrovo