Šamorín

Tourism

Oficiálná webová stránka:  www.samorin.sk

Webová stránka - informácie o obci/meste: http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amor%C3%ADn

http://www.e-obce.sk/obec/samorin/samorin.html

 

Kúpeľno-liečebný a zdravotný cestovný ruch

 • Liečebné a termálne kúpele:

Liečebný ústav Čilistov

http://www.zzz.sk/?zariadenie=liecebna_cilistov

 • wellness služby:

Hotel Kormorán

http://www.hotelkormoran.sk/relax/

Kultúrno-poznávací a kongresový cestovný ruch

 • pamiatky (národným významom):

http://www.pamiatky.sk/pamiatky/fondy/nehnutelne-pamiatky/?a=nehnutelne&obec=%C5%A1amor%C3%ADn&ulica=&cislo=&unpo=&search=H%C4%BEada%C5%A5

 • stála expozícia (národným významom):

Mestský vlastivedný dom v Šamoríne http://www.muzeum.sk/default.php?obj=mesto&ix=smr

 • Pravidelné kultúrne programy:

Samaria - Dni starej hudby, New Music At Home, Letný hudobný večer, Fašiangová slávnosť

Ekoturizmus, turistika

 • Ramsárska lokalita:

Ramsarská lokalita Dunajské luhy:

http://www.sopsr.sk/publikacie/ramsar.pdf

 • Natura 2000:

Dunajské luhy

 • Turistické chodníky, náučné chodníky:

Náučné chodníky - Náučný chodník Pomlé

http://www.samorin.sk/sl/89-99/mesto-partnerske_mesta

Gastronomický cestovný ruch

 • Vinohradnícka oblasť:

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEnoslovensk%C3%A1_vinohradn%C3%ADcka_oblas%C5%A5 

Vodná turistika

 • Cesty vodných túr

http://www.vodnetury.sk/

Šport

 • Cyklistická cesta

http://www.cyklotrasy.sk/trasy.php

 • Športové podujatia a súťaže

http://www.samorin.sk/sl/116/programy/0/2010/1

Ostatné služby

 • polícia

http://www.minv.sk/?okresne-riaditelstvo-pz-v-dunajskej-strede

 • lekáreň

http://www.zzz.sk/?mesto=DunajskaStreda&zz=lekarne

 • Poliklinika, zdravotnícke centrum

http://www.zzz.sk/?mesto=DunajskaStreda

 • čerpacia stanica

http://natankuj.sme.sk/ceny-phm/?typ=phm&phm=5&sluzba=0&kraj=7&okres=38&lokalita=177&znacka=0

 • pošta

http://psc.posta.sk/

 • reštaurácia a kaviareň

http://www.kamnapivo.sk/trnavsky-kraj/samorin/

 • ATM (BANKOMAT)

http://www.ATM (Bankomat).sk/

 • Banka

http://www.pobockyBanka.sk/

Ubytovacie zariadenia

http://www.ubytovanienaslovensku.eu/podunajsko?lfKeyword=%C5%A0amor%C3%ADn

http://www.samorin.sk/sl/143/hotely_restauracie_a_bary

Informations

 

Názov:

Šamorín

Počet obyvateľov:

12977

Celková výmera územia:

4434 ha

Štatút:

Mesto

Poloha:

48.014602, 17.183666

Nadmorská výška:

125

 

www.samorin.sk

 

Šamorín je mesto na južnom Slovensku ležiace v Trnavskom kraji v blízkosti hlavného mesta SR, Bratislavy. Mesto leží v Podunajskej nížine na Žitnom ostrove, na brehu Dunaja pri vodnom diele Gabčíkovo. Delí sa na 5 časti: Šamorín, Bučuháza, Čilistov, Kraľovianky a Mliečno. Mesto je ľahko dostupné z Bratislavy a z Dunajskej Stredy prímestskou dopravou. Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy je v Kvetoslavove, vzdialené 4 km.

Dátum založenia Šamorína nie je známy. Podľa Mateja Bela a iných známych historikov, Šamorín dostal svoj názov po Panne Márii. Osadu „Villa Sancta Maria“ spomínajú listiny prvýkrát v r. 1238.

Kráľ Žigmund v roku 1405 daroval osade privilégia slobodného kráľovského mesta, ktoré Šamorínu zaručili tie isté práva ako mala vtedy Bratislava. Ku koncu 14. storočia sa Šamorín stal centrom obchodu Žitného ostrova. Šamorínska remeselná výroba prispela vo veľkej miere k tomu, že sa mesto stalo centrom Horného Žitného ostrova. Šamorín zásoboval okolitý, prevažne poľnohospodársky región priemyselným tovarom.

Sľubný vývoj mesta bol prerušený tureckými vpádmi v 16. storočí. V roku 1589 stratilo mesto hodnosť slobodného kráľovského mesta a charakterom pripomínalo už len provinčné mesto. Od 17. storočia znova ožilo a opäť sa stalo hospodárskym a obchodným centrom Horného Žitného ostrova.

Počas revolúcie v rokoch 1848-49 došlo k menším bojom aj na okolí Šamorína. Jedným z miestnych bitiek bol boj pri niekdajšej čárde Pipagyújtó, ktorá sa nachádzala v šamorínskom chotári.

Administratívny význam Šamorína vyzdvihuje fakt, že do roku 1960 bolo mesto okresným sídlom.

Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo sa v katastri mesta vytvorila Hrušovská zdrž a vybudoval sa prívodný kanál, ktoré sú dnes turistickou atrakciou a ponúkajú možnosti vodných športov a vodnej turistiky. Po hrádzi kanála a zdrže vedie aj medzinárodná Dunajská cyklistická cesta, ktorá je jednou z cyklistických tepien Európy. Na severozápadnom kraji mesta sa na 10 hektároch pozemku rozprestiera krásny lesopark nazývaný Pomle s náučným chodníkom. Tento park plní dôležitú environmentálnu, kultúrnu, estetickú aj rekreačnú funkciu. V Šamoríne pravidelne organizujú medzinárodné kultúrne podujatia ako napríklad Samaria - Dni starej hudby, New Music At Home, Letný hudobný večer, adventné a fašiangové koncerty. V mestskej časti Mliečno sa už viac ako 100 rokov organizuje Fašiangová slávnosť.

Pozoruhodnosti:

-      Reformovaný kostol je jedným z najkrajších gotických kostolov na Žitnom ostrove. Pôvodný neskororománsky kostol z konca 13. storočia v 14. a 15. storočí goticky prestavali. V presbytériu sú unikátne, dôkladne obnovené nástenné gotické maľby z 13. storočia znázorňujúce rôzne udalosti z biblického života.

-      Rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v neskorobarokovom slohu (1722-1778), patrí medzi skvosty sakrálnej architektúry. Kostol tvorí jeden celok s kláštorom paulínov, s ktorými je spojený vstupnou chodbou a sakristiou. Kláštor predstavuje typ budovy postaveného okolo ústredného dvora s rajskou záhradou.

-      Evanjelický kostol je postavený v klasicistickom štýle (1784-85), ale dodnes zachované vnútorné zariadenie sa vyznačuje aj barokovými prvkami.

-      Jedinečným typom sakrálnej architektúry je Kostol sv. Margity, ktorý sa nachádza v chotári Šamorína v majeri Šámot. Postavili ho okolo 1260 v románskom slohu.

-      Šamorínska synagóga bola postavená v roku 1912. Pri jej stavbe uplatnila židovská cirkevná obec nielen architektonické prvky romantického štýlu ale aj motívy Blízkeho východu. Od roku 1996, vďaka organizácii At Home Gallery dnes slúži ako výstavná sieň umeleckých diel a príležitostná koncertná sála.

-      Budova radnice je pôvodne renesančná stavba, ktorú viackrát upravovali.

-      Stála expozícia dejín mesta a jeho okolia sa nachádza v Mestskom vlastivednom dome. Sú tu vystavené aj predmety spojené s ryžovaním zlata na Žitnom ostrove.

-      Veľkú tradíciu má v Šamoríne dostihový šport. V meste sú tri dostihové dráhy a plemenársky chov koní.

-      V mestskej časti Šamorína v Čilistove sa pri zdrži Hrušov nachádza známa rekreačná oblasť s termálnym kúpaliskom Lagúna a plážami pri vodnej ploche.

V meste sa nachádzajú hotely, penzióny, reštaurácie, pohostinstvá a rôzne predajne.

Gallery

Šamorín
Šamorín
Šamorín
Šamorín
Šamorín
Šamorín