Obid

Tourism

Oficiálná webová stránka:  www.obid.sk

Webová stránka - informácie o obci/meste: http://sk.wikipedia.org/wiki/Obid

http://www.e-obce.sk/obec/obid/obid.html

 

Ekoturizmus, turistika

  • Ramsárska lokalita:

Ramsarská lokalita Dunajské luhy:

http://www.sopsr.sk/publikacie/ramsar.pdf

  • Natura 2000:

Dunajské luhy

http://www.sopsr.sk/natura/index.php?p=4&sec=1&cpt=1

  • Chránená krajinná oblasť a prírodná rezervácia:

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=13

Prírodná rezervácia – Číčovské mŕtve rameno

http://uzemia.enviroportal.sk/

Šport

  • Cyklistická cesta

http://www.cyklotrasy.sk/trasy.php

Ostatné služby

  • pošta

http://psc.posta.sk/

Informations

Názov:

Obid

Počet obyvateľov:

1166

Celková výmera územia:

2449 ha

Štatút:

Obec

Poloha:

47.464007, 18.384610

Nadmorská výška:

118

 

www.obid.sk

 

Obid je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Obec sa rozprestiera na Podunajskej nížine, na pravom brehu Dunaja, 7 kilometrov na západ od mesta Štúrovo, pri štátnej hranici s Maďarskom. Obec je ľahko dostupná zo Štúrova prímestskou dopravou. Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy je v Štúrove, vzdialené 5 km.

V minulosti k Štúrovu patrila dnes samostatná obec Obid, ktorá je z archeologického hľadiska známa pozoruhodným nálezom strieborných keltských mincí z 1. storočia pred Kr. a ako pohrebisko a sídlisko karpatskej mohylovej kultúry. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1237, keď jej zemania zabezpečovali strážnu službu pri hrade Hlohovec. Patrila Ostrihomskej kapitule. V rokoch 1542 a 1663 ju spustošili Turci. Obid v stredoveku ležal bližšie k Dunaju, jeho obyvatelia boli poľnohospodári, vinohradníci a rybári.

Pozoruhodnosti:

-      Pôvodne barokový rímskokatolícky Kostol sv. Štefana Kráľa je z roku 1732, jeho fasádu neskôr neorománsky upravili

-      romantická kaplnka, z roku 1862, nachádza sa v miestnom cintoríne

V obci sa nachádzajú pohostinstvá a predajne potravín.

Gallery

Obid
Obid
Obid