Kravany nad Dunajom

Tourism

Oficiálná webová stránka:  www.kravany.com

Webová stránka - informácie o obci/meste: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kravany_nad_Dunajom

http://www.e-obce.sk/obec/kravany-nad-dunajom/kravany-nad-dunajom.html

 

Kultúrno-poznávací a kongresový cestovný ruch

  • pamiatky (národným významom):

http://www.pamiatky.sk/pamiatky/fondy/nehnutelne-pamiatky/?a=nehnutelne&obec=kravany+nad+dunajom&ulica=&cislo=&unpo=&search=H%C4%BEada%C5%A5

Ekoturizmus, turistika

  • Ramsárska lokalita:

Ramsarská lokalita Dunajské luhy:

http://www.sopsr.sk/publikacie/ramsar.pdf

  • Natura 2000:

Dunajské luhy

  • Chránená krajinná oblasť a prírodná rezervácia:

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=13

Prírodná rezervácia – Kraviansky park

http://uzemia.enviroportal.sk/

Gastronomický cestovný ruch

  • Vinohradnícka oblasť:

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEnoslovensk%C3%A1_vinohradn%C3%ADcka_oblas%C5%A5

Šport

  • Cyklistická cesta

http://www.cyklotrasy.sk/trasy.php

Ostatné služby

  • Poliklinika, zdravotnícke centrum

http://www.zzz.sk/?register=7944

  • pošta

http://psc.posta.sk/

 

Informations

Názov:

Kravany nad Dunajom

Počet obyvateľov:

752

Celková výmera územia:

1588 ha

Štatút:

Obec

Poloha:

47.455216, 18.290001

Nadmorská výška:

107

 

www.kravany.com

 

Kravany nad Dunajom sú obec na Slovensku v okrese Komárno. Obec leží 33 km východne od Komárna v Podunajskej nížine pri ľavom brehu rieky Dunaj. Obec je ľahko dostupná z Komárna prímestskou dopravou. Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy je v Mužle, vzdialené 10 km.

V chotári obce osídlenom už v neolite archeológovia objavili aj rímske sídlisko. Prvá písomná zmienka o obci s názvom Korwa pochádza z roku 1245. Patrila tunajším zemianskym rodinám. V roku 1300, keď bola známa ako Kysseukorva, ju spustošil Matúš Čák trenčiansky, v 16. storočí Turci. Miestni obyvatelia boli predovšetkým roľníkmi, ovocinármi a vinohradníkmi. Na Dunaji pracovali viaceré vodné mlyny a v roku 1876 tu založili tzv. protipovodňovú spoločnosť.

Lákadlom nielen pre miestnych obyvateľov je romantické pobrežie Dunaja s čistými plážami. Dunaj tu tečie pomaly a dosahuje najväčšiu šírku na území Slovenska. Okrem historických pamiatok, prírodného bohatstva a dobrého vína Vám obec Kravany nad Dunajom ponúka hlavne svoju typickú pohostinnosť.

Pozoruhodnosti:

-      pôvodne neskororománsky rímskokatolícky Kostol Panny Mária z polovice 13. storočia, ktorý neskôr barokovo upravili.

-      Okolo kaštieľa, ktorý slúžil ako letné sídlo továrnika Gustáva Langa, sa rozprestiera historický park založený koncom 19. storočia. Sú v ňom zastúpené vzácne dreviny. Súčasná podoba kaštieľa je výsledkom prestavby dvoch samostatných budov po roku 1926. Vznikla dvojkrídlová budova s pôdorysom v tvare písmena U so studňou a s budovou technického zariadenia na nádvorí.

-      kaštieľ Sarvassyovcov, dnes v ňom sídli budova strednej poľnohospodárskej školy

-      kúria Botkovcov, leží mimo obce a funguje ako poľnohospodárska farma

-      zemiansku kúria Koszticsovcov, ktorá od roku 1935 patrí Hrossovcom – nachádza sa na nábreží Dunaja

V obci sa nachádzajú pohostinstvá a predajne potravín.

Gallery

Kravany nad Dunajom
Kravany nad Dunajom
Kravany nad Dunajom