Hamuliakovo

Tourism

Oficiálná webová stránka:  www.hamuliakovo.sk

Webová stránka - informácie o obci/meste: http://sk.wikipedia.org/wiki/Hamuliakovo, http://www.e-obce.sk/obec/hamuliakovo/hamuliakovo.html

 

Kultúrno-poznávací a kongresový cestovný ruch

 • pamiatky (národným významom):

http://www.pamiatky.sk/pamiatky/fondy/nehnutelne-pamiatky/?a=nehnutelne&obec=hamuliakovo&ulica=&cislo=&unpo=&search=H%C4%BEada%C5%A5

Ekoturizmus, turistika

 • Ramsárska lokalita:

Ramsarská lokalita Dunajské luhy:

http://www.sopsr.sk/publikacie/ramsar.pdf

 • Natura 2000:

Dunajské luhy

 • Chránená krajinná oblasť a prírodná rezervácia:

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=13

Vodná turistika

 • Kompa

http://www.dares.sk/src/preprava.php

Šport

 • Cyklistická cesta

http://www.cyklotrasy.sk/trasy.php

 • Zimný štadión

http://www.hamikovo.sk/  

Ostatné služby

 • lekáreň

http://www.zzz.sk/?profil=5204

 • Poliklinika, zdravotnícke centrum

http://www.zzz.sk/?profil=807

 • pošta

http://otvaraciehodiny.posta.sk/#

 • reštaurácia a kaviareň

http://www.kamnapivo.sk/bratislavsky-kraj/senec-okres/hamuliakovo/

Informations

Názov:

Hamuliakovo

Počet obyvateľov:

1356

Celková výmera územia:

1094 ha

Štatút:

Obec

Poloha:

48.021675, 17.150749

Nadmorská výška:

128

 

www.hamuliakovo.sk

 

Hamuliakovo je obec na Slovensku v okrese Senec. Leží približne 20 km južne od Bratislavy. Obec je ľahko dostupná z Bratislavy prímestskou dopravou. Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy je v Dunajskej Lužnej, vzdialené 9 km.

Obec sa prvý raz spomína už roku 1222 ako Gutt. Toto pomenovanie pochádza od starého zemianskeho rodu Gutturiovcov, známejšia bola obec ako Gútor (po nemecky Guttern). Obec často sužovali povodne napríklad v rokoch 1679, 1809, 1862 a 1928. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, rybárstvom a mlynárstvom. Rybárstvo zaniklo až v 50-tych rokoch 20. storočia.

Obec Hamuliakovo je priam stvorené na šport. Už samotná poloha obce vytvára vynikajúce podmienky na pohyb. Popri cyklistike na medzinárodnej cyklistickej trase Passau- Komárno, ako aj na vnútroštátnej, Senec-Hamuliakovo (medzi Čunovom a Hamuliakovom sprevádzkujú kompu pre cykloturistov), sú tu ideálne podmienky na korčuľovanie, beh, futbal, volejbal, tenis či squash a hokej. Multifunkčná telocvičňa, športový štadión a hokejová hala poskytuje priestor pre každého.

Tradičnými akciami Hamuliakova sú Majáles, Deň obce (začiatok júna),hody (začiatok augusta) a Oberačkové slávnosti.

Pozoruhodnosti:

-      Rímskokatolícky kostol sv. Kríža z 13. storočia. Patrí medzi najvýznamnejšie tehlové románske stavby sakrálnej architektúry na Slovensku. Jeho súčasná podoba je výsledkom viacerých úprav v období baroka a 19. a 20. storočí.

-      Hamuliakovo malo ako typická zemianska obec množstvo kúrií, kaštieľov a panských domov. Z viacerých stavieb sa zachovali len dve kúrie.

V obci sa nachádzajú viac reštaurácií, pohostinstiev a letných bufetov.

Gallery

Hamuliakovo
Hamuliakovo