Vrata

Informations

 

 

Numele localităţii

Populaţia

Suprafaţa

Statut administrativ

Localizarea centrului comunei Altitudinea centrului localităţii

Vrata

2300 locuitori

46,33 km2

comună

44°11N, 22°50’E

73 m

       

Satul Vrata este o localitatea componentă a comunei  Gârla Mare. Comuna Gârla Mare are în componență două sate: Gârla Mare și Vrata. Comuna este situată în partea de sud-vest a Olteniei, pe malul stâng al Dunării, la 80km de orașul Drobeta-Turnu Severin. Din punctul de vedere al formei de relief, comuna se încadrează la categoria câmpie.

Prima biserică din comuna Vrata a fost ridicată în anul 1877 și avea  hramul Sf, Voievozi. Lucrările pentru construirea bisericii au început în anul 1936, zidindu-se biserica din temelie, prin osteneala și cu cheltuiala locuitorilor din comună. Biserica a fost sfințită în anul 1947, păstrând același hram, ,,Sf. Voievozi”.

 

Principalele obiective turistice din localitate sunt:

  • Malul Dunării;
  • sit arheologic complex cu locuiri din neolitic până în epoca feudală, care se află în incinta fermei legumicole.

 

Evenimente locale:

Nedeea satului - de Rusalii, târg local în Gârla Mare.