Unirea

Tourism

Informations

Miniatură pentru versiunea din 27 martie 2007 22:13

Numele localităţii

Unirea

Populaţia

3015 locuitori

Suprafaţa

65,16 km2

Statutul administrativ

comună

Localizarea centrului localităţii

44°26′62″N, 27°63′27″E°

Altitudinea centrului localităţii

8 m           

 

Asezarea geografica: Comuna Unirea este așezată în sud-estul țării, pe malul stâng al Braţului Borcea, între Câmpia Bărăganului de Sud și Balta Borcei. Distanța până la municipiul Călărași este de 22 km, respective de 30 km până la orașul Fetești.

Cele două sate componente, Unirea și Oltina, totalizează 3015 locuitori.

Apele de suprafață sunt reprezentate de Dunărea Veche, Brațul Borcea și Brațul Bala.

Cele mai vechi urme de locuire umană atestate pe teritoriul comunei datează din epoca bronzului timpuriu și constau în trei tumuli (monumente funerare) aparținând culturii Yamnaia care a evoluat între anii 3200-2800 î. H. În urma unor eroziuni produse pe Brațul Bala în 1991, au fost scoase la iveală vestigii din perioada neolitică din mileniile V î. H. (cultura Boian) și IV î. H. (cultura Cernavodă).

Activitati specifice zonei: Agricultură, Pescuitul

Obiective turistice:

  • siturile arheologice denumite “Movila din Vii” și “Movila cu coadă” aflate în sud-vestul localității
  • așezarea geo-dacică situată pe Brațul Bala, datând din sec. IV-II î.H.

Facilitati oferite investitorilor:Legumicultura, Ferme zootehnice,Unitati de prelucrare a produselor animaliere(abatoare), Baze turistice, Centre piscicole                                                                                        

Sursa: http://www.primariaonline.ro/judet-Calarasi/primarie-Unirea/m/3/s/21

Gallery

Unirea
Unirea
Unirea