Rast

Informations

 

 

Numele localităţii

Populaţia

Suprafaţa

Statut administrativ

Localizarea centrului comunei Altitudinea centrului localităţii

Rast

3750 locuitori

82,12 km2

Comună

43°90’N,  23°16’ E

24 m

 

         Comuna Rast este situată în partea sudică a judeţului Dolj, la 78 km distanţă de municipiul Craiova,  la 32 km de Calafat şi la 8 km de oraşul Băileşti.  

           Rast este alcătuită dintr-un sat, situată în lunca şi pe terasele de pe stânga Dunării, la graniţa cu Bulgaria. În arealul comunei, pe malul Dunării, au fost descoperite (1943,1950) vestigiile unei aşezări neolitice (mileniu 4 î.Hr.) în care s-au găsit statuete din lut ars, cu braţele în cruce, decorate pe toată suprafaţa cu motive geometrice. Deasupra vestigiilor neolitice au fost identificate urme de locuire din Epoca fierului şi din sec. X.

Tot în această zonă a fost scoasă la iveală o necropolă de înhumaţie datând din perioada de trecere de la Neolitic la Epoca  bronzului, precum şi un câmp de urne de tip Gârla Mare – Cârna, în care s-au găsit două figurine feminine cu rochie în formă de clopot.

În satul  Rast, menţionat documentar, prima oară, în 1535, se află biserica având dublu hram Sfântul Nicolae şi Sfânta Parascheva (1844), cu picturi murale interioare originare.

Agricultura comunei este furnizoare pentru piaţă de cantităţi mari de cereale, oleaginoase, legume de câmp şi solarii, fructe (piersici, caise, cireşe, prune, mere, căpşuni) precum şi de carne. Piscicultura, apicultura este un alt domeniu în care îşi desfăşoară activitatea o bună parte din locuitorii comunei Rast.           

Obiective turistice:  

  • Biserica cu dublu hram  „Sfântul Nicolae” şi Sfânta Parascheva - 1844 cu picturi murale originare;
  • Zonă de agrement "Ostrovul Vana", Plaja nr. 1 malul Dunării - zona Butoi;
  • Plaja nr. 2 malul Dunării - zona Plutitoare.

Evenimente:

  • Ziua localităţii: a doua duminică din luna mai - "Floarea Salcâmului";
  • Târg săptămânal duminica.

Gallery

Rast
Rast