Prundu

Informations

 

 

Numele localităţii

Populaţia

Suprafaţa

Statut administrativ

Localizarea centrului comunei Altitudinea centrului localităţii

Prundu

4768 locuitori

51,34 km2

Comună

44.1,  26.233

70 m

 

             Comuna Prundu din Judeţul Giurgiu este alcătuită din două sate, situate în Câmpia Burnas. Teritoriul este mărginit în partea de sud de fluviul Dunărea, fiind străbatut de apele râurilor Argeş, Neajlov şi Găvanu.  Teritoriul comunei este situat la contactul dintre silvostepă şi luncă şi reprezintă unitatea geomorfologică cea mai tânără a reliefului, constituit fiind din luncă, insule, bălți şi canale (braţe).

            Pe teritoriul satului Puieni, pe măgura Gorgona, a fost identificată o aşezare neolitică de tip tell, cu mai multe niveluri de locuire, aparţinând Culturii Gumelniţa (mileniul IV-III î.Hr.),  din care s-au recuperat unelte din silex, piatră şlefuită şi os, teracotă, vase ceramice pictate cu motive spiralice, figurine amtropomorfe şi zoomorfe (statuete cu rochii în formă de clopot).

           Ocupaţia de bază a  locuitorilor din comuna Prundu este agricultura. În localitate există un  centru  de confecţionare a obiectelor împletite  din papură. În satul Puieni se află biserica cu hramul Sfântul Dumitru (1859).                

Obiective turistice:

  • Aşezarea medievală de la Prundu - "Modăeşti". La cca. 1,5 km est de sat, la nord de pârâul Comasca, locuire civilă / aşezare. Epoca medievală: sec. VIII – IX, p. Chr;
  • Situl arheologic de la Prundu - "Valea Morii". între sat și "Valea Morii", la nord de pârâul Comasca, locuire civilă / aşezare. Latène / sec. III - II a. Chr;
  • Situl arheologic de la Prundu - "Malul Molescului". la cca. 1 km N de sat, la nord de pârâul Comasca, locuire civilă / aşezare. Epoca medievală, Latène: sec. VIII - IX p. Chr., sec. III - II a. Chr;
  • Aşezarea de la Prundu - "Lacul Greaca". la cca. 2,5 km est de Prundu, locuire civilă / aşezare. Epoca medievală, Hallstatt, Latène: sec. VIII - IX p. Chr., sec. III - II a. Chr;
  • Aşezarea Tei de la Puieni. la 2 km vest de sat, spre Pietrele, la nord de gârla Comasca, locuire civilă / aşezare. Epoca bronzului;
  • Aşezarea medievală de la Puieni. la marginea de sud a satului, la nord de gârla Comasca, locuire civilă / aşezare. Epoca medievală;
  • Pădurea Comana;
  • Dunărea.

Evenimente:

  • Zilele localităţii Prundu - Zilele de Rusalii
  • În comuna Prundu pentru iubitorii de motocross, Sambata, 11 septembrie, localitatea va fi gazda concursului de motocross Cupa Dunării la care sunt aşteptaţi să participe sportivi foarte cunoscuţi din alte ţări, cum ar fi Bulgaria.

Gallery

Prundu