Oinacu

Tourism

 

Website Oficial: -

Website de prezentare a localitatii: http://www.ghidulprimariilor.ro/business.php/...OINACU/61189/

Informations

 

 

Numele localităţii

Populaţia

Suprafaţa

Statut administrativ

Localizare

Altitudine

Oinacu

3849 locuitori

41, 77 km2

Comună

43°95’N,  26°01’ E

17 m

 

          Comuna Oinacu în judeţul Giurgiu este alcătuită din două sate, situată pe partea de sud a Câmpiei Burnas, în lunca şi pe terasele de pe stânga Dunării.

           Aici au fost descoperite (1928-1929, 1960-1962), un depozit de bronz din ultima fază a Epocii bronzului, o necropolă sarmatică (sec. II-III), în care s-au găsit săgeţi cu trei muchii, coliere din chihlimbar, oglinzi cu tagma (semn geometric pe spatele oglinzii, cu sens de marcă) şi o necropolă birituală  de tip Sântana de Mureş (sec.3-4) cuprinzând vase din ceramică fină, mărgele din sticlă, piepteni din os.

           Principalele ocupaţii ale localnicilor sunt agricultură, creşterea animalelor, apicultură, legumicultură, activităţi culturale – tradiţionale, activităţi meşteşugăreşti (împletitul din răchită, ţesutul, torsul)   

Obiective turistice:

  • Bisericile Ortodoxe Oinacu şi Braniştea "Adormirea Maicii Domnului"
  • Biserica Ortodoxă Comasca "Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi mama sa Elena"
  • Situl arheologic de la Braniștea, punct "Măgura Mare"
  • Locuri de agrement în punctul "Gropana" şi "Malu Roşu" precum şi ieşire pe malul fluviului Dunărea

Evenimente:

  • Hora satului
  • Căluşul ca pe Vlaşca, Şezătoarea
  • Festivalul "O ce veste minunată"
  • Sărbători de iarnă
  • Hramul Bisericilor Ortodoxe Oinacu şi Braniştea "Adormirea Maicii Domnului" (1844-1846)

Hramul Bisericii Ortodoxe Comasca "Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi mama sa Elena" (1866)

Gallery

Oinacu
Oinacu