Ilovita

Informations

 

 

Numele localităţii

Populaţia

Suprafaţa

Statut administrativ

Localizarea centrului comunei Altitudinea centrului localităţii

Iloviţa

1373 locuitori

8364  ha

comună

44°46’N, 22°28’E

106m

 

Comuna este situată în Depresiunea Bahna, de la poalele de S ale Muntilor Mehedinti, pe râul Bahna. Aceasta intră în limita Parcurilor Naturale Portile de Fier şi Domogled - Valea Cernei.

Comuna Iloviţa dispune de un cadru natural deosebit, principalul element atractiv al comunei fiind relieful, prin frumuseţea peisajului, valoarea turistică, a reliefului fiind amplificată de factorii geografici, climat, reţea hidrografică şi vegetaţie.

Obiectivele turistice din localitatea analizată, potrivit Listei Patrimoniului Naţional pe 2010 sunt:

  • Dealul Curchia, Dealul Lespezi şi Dealul Duhovna, fac parte din Parcul Natural "Porţie de Fier";
  • Monumentul "Crucea" cu alfabet chirilic, situat în satul Bahna-localitatea componentă a comunei Iloviţa;
  • Moară din satul Bahna1890;
  • Casa Maria Ghiţă satul bahna 1880;
  • Casa de lemn Lungu Ghiţă 1880;
  • Locul fosilifer Bahna PN-D cu o suprafaţă de 10,00 ha.;
  • Rezervaţia naturală (de tip forestier) Dealul Duhovnei cu o suprafaţă de 50,00 ha. are ca obiect al ocrotirii pădurile seculare de alun turcesc în amestec cu gorun;

 

Evenimente locale: 30 ianuarie -Balul cu Izmene, 1 martie - Balul Mărţişorului
Bahna, Cimarca - Hora populară Moiseşti, 27 mai - Pogorârea Sfântului Duh (Sărbătoarea Rusaliilor) - hore populare Hramul satului Iloviţa - 15 august Hramul satului Bahna - 8 septembrie, Hramul satului Moiseşti – Rusaliile, Serbarea câmpenească "Fii satului", în ultima duminică a lunii iulie