Dăbuleni

Informations

 

Numele localităţii

Populaţia

Suprafaţa

Statut administrativ

Localizarea centrului comunei Altitudinea centrului localităţii

Dăbuleni

13800 locuitori

182,86 km2

Oraș

43°80’N,  24°80’ E

46 m

 

Oraşul Dăbuleni este situat în partea sud-estică a judeţului Dolj, între Bechet şi Corabia. Face parte din zona etnografică Romanaţi.

Activitatea economică de bază a locuitorilor din oraşul Dăbuleni este agricultura (legume roşii), reprezentată de ramurile sale principale: cultura plantelor tehnice şi creşterea animalelor.

          Solurile nisipoase de la Dăbuleni sunt favorabile viţei de vie şi în special culturilor de pepeni, astfel că zona este cunoscută ca "patria lubeniţelor" (mai ales cei verzi).

            Comuna Dăbuleni era cunoscută în sec. al XV-lea sub numele de Recica-Dabului, iar cea mai veche mărturie documentara despre satul Dăbuleni datează din 1494 din timpul domnitorului Vlad Călugăru. În sec. al XV-lea, Recica Dabului nu era decât o insulă în mijlocul proprietatilor Craioveştilor.

 

Obiective turistice:  

  •  Biserica Sfântul Gheorghe 1812-1817 (modificată în 1944-1946) și "Sf. Nicolae" 1842;
  • "Dabuleni-Bechet" dune de nisip și ochiuri de apă alimentate de izvoare cu bogata faună de nevertebrate și păsări de apă-sector natural de peisaj;

Staţiune de cercetari pentru aclimatizarea plantelor pe nisipuri.

Gallery

Dăbuleni