Bistreţ

Informations

 

 

Numele localităţii

Populaţia

Suprafaţa

Statut administrativ

Localizare

Altitudine

Bistreţ

4630 locuitori

122,41km2

Comună

43°93’N,  23°29’ E

32 m

 

 

Comuna Bitreţ este alcătuită din patru sate (Bistreţu Nou, Plosca, Brânduşa, Bistreţ) și este situată în lunca  Dunării, pe malul de nord-vest al lacului Bistreţ. Comuna Bistreţ este situată în sudul judeţului Dolj, pe DN 55A, la 65 km de Craiova şi 35 km de Băileşt

Aici au existat două aşezări geto-dacice (sec. 9-6 î-Hr.) şi un castru roman, de pământ (sec. 2-3 d.Hr).  

Activitatea economică de bază a locuitorilor din comuna Bistreţ este agricultura, reprezentată de ramurile sale principale: cultura plantelor şi creşterea animalelor.

         

Obiective turistice:

 • Biserica „Sfântul Nicolae”şi „Arhanghelul Mihail” – 1826-1832 cu picturile murale interioare din 1837;
 • Pescuit sportiv în lacul Călugăreni;
 • Lacul Bistreţ, al doilea ca dimensiune din ţara noastră, cu o suprafaţă de 1867 ha, oferă posibilitatea practicării pescuitului sportiv. În prezent este concesionat şi se practică pescuitul sportiv. A fost populat cu diferite specii de peşti .
 • Există un castru bizantin datând din timpul domniei împăratului Constantin cel Mare pe malul stâng al Dunării, (locuitorii din lunca de la Bistreţ au intrat în contact cu creştinismul încă de la începuturile sale).

Evenimente:

 • În fiecare zi de joi - târg săptămânal;
 • 26 octombrie - "Ziua comunei";
 • 6 decembrie - Hramul Bisericii "Sfântul Nicolae";
 • 1.2 Ianuarie - "Obiceiuri de Anul Nou";
 • 24 Ianuarie - "Ziua Unirii";
 • 8 Martie - "Ziua Femeii" - program de cântece, poezii închinate mamei;
 • 9 Mai - "Eroi au fost eroi sunt încă" - Program artistic cu participarea elevilor;
 • 1 Iunie - Ziua Copilului - program artistic cu participarea elevilor scolii generale;
 •  25 Octombrie - "Ziua Armatei" - Omagierea veteranilor - program artistic;
 •  1 Decembrie - "Ziua Nationala";
 • 19 Decembrie - "Serbarea Pomului de iarna" -program de colinde, poezii, dansuri populare.

Gallery

Bistreţ
Bistreţ