Berzasca

Informations

 

Fájl:ROU Berzasca COA.png

Numele localității

Populația

Suprafața

Statut administrativ

Localizarea centrului comunei Altitudinea centrului localităţii

Berzasca

3419 locuitori

280.63 km2

Sat

44°38N, 21°56E 

90m

 

 

Comuna Berzasca (fornată din satele Berzasca, Liubcova, Drencova, Cozla), aşezată în partea de sud a judeţului Caraş-Severin, pe DN 57 la 74 de km amonte de Orşova şi la 58 de km aval de Baziaş , se învecinează la est cu teritoriul comunei Sviniţa din jud. Mehedinţi, la vest cu teritoriile comunei Sicheviţa, la nord cu m-ţii Almăjului şi la sud cu fluviul Dunărea. A fost atestată documentar în anul 1692, dar urmele locuirii acestor locuri sunt străvechi.

În urma săpăturilor arheologice, s-au găsit obiecte din bronz, brătări, lămpi, săgeţi, vase,

monede, ornamente, care dovedesc existenţa unei aşezări încă de pe timpul romanilor. Istoricii

susţin că pe la sfîrşitul veacului al XVII-lea, a fost stabilită actuala vatră a localităţii Berzasca.

Obiective turistice:

Dat fiind faptul că localitatea Berzasca este situată în Clisura Dunării, face parte din zona Defileului Baziaș - Gura Văii, rezervație a Parcului Natural "Porțile de Fier", ce se impune prin diversitatea, varietatea, originalitatea și unicitatea ecosistemelor, prin pitorescul inegalabil al Defileului Dunării. Datorita reliefului cu aspect muntos, aici se întalnesc o serie de"curiozități" ale naturii: padurile de fag, tei, carpen, cireș, alun turcesc etc; precum și o serie de fenomene endocarstice (peșteri): peștera Zamonita, Cascada "Pișătorii".

 • Cel mai import areal, care se bucură de o protecţie specială situat pe teritoriul comunei Berzasca este zona de conservare specială Sirinia; cuprinsă între pârâul Recica şi interfluviul Sirinia – Eliseva, recunoscută pentru varietatea asociaţiilor xerotermofile de pe calcare şi şisturi din bazinul văii Sirinia, Berzasca, Cozla.
 • Peștera Zamonita - este săpată de un curs subteran în versantul stâng al Văii Dragosele, în locul denumit Poiana Zamoniţa, la circa 330 m altitudine. Peştera nu este amenajată şi nici degradată, vizitată foarte rar. Deoarece pârâul subteran se umflă la viituri blocând accesul prin intrare, se recomandă vizitarea numai în timp de secetă.
 • Redăm mai jos principalele descoperiri arheologice de pe teritoriul comunei aşa cun sunt ele evidenţiate în literatura de specialitate:
 • Localitatea Berzasca, „Biserica Sfinţii Arhangheli”, de la 1836;
 • Sat Berzasca, în punctul „Cetăţuia” la 2 km N de Berzasca este semnalată o fortificaţie de pământ; Epoca neprecizată;
 • Sat Berzasca, „Salişte – Valea Dragoselea” Necropola; sec IX-XIV Aşezare; sec IX-XIV;
 • Sat Berzasca, în punctul „Spit I”, la 1,5 km de sat, sub nivelul actual al apei a fost identificat un sit cu urme de locuire aparţinând; Neoliticului şi o aşezare hallstatt, aparţinând culturii Basarabi;
 • Sat Berzasca, punctul „Spit II”, la 1,5 km de sat, actualmente sub apă este semnalată o aşezare aparţinând de Epoca Bronzului;
 • Sat Drencova, în punctul „Cetatea de pământ”, situat la 1,5 km de sat pe malul Dunării spre Cozla - fortificaţie;
 • Sat Liubcova în punctul „Orniţa”, la 800 m V de sat, pe malul Dunării se află o aşezare neolitică;
 • Sat Liubcova pe „Stenca Liubcovei”, la 2 km E de sat, pe un pinten stâncos aflat pe malul Dunării a fost identificată o aşezare multistrat, cuprinzând un nivel de locuire din epoca bronzului şi o cetate Latene; aparţinând culturii geto-dacice;
 • Sat Liubcova în  punctul„Ţiglărie”, pe marginea estică a satului a fost identifica o necropolă de incineraţie; Epoca bronzului, cultura Gârla Mare.
 • Biserica - monument istoric cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril;
 • Alături de aceste situri, a căror suprafaţă se cunoaşte, în zonă sunt semnalate mai multe situri dintre care amintim: “Debelilug”, la 18 km de aceasta așezare ; ’’Platoul Rauniste”, cu priveliște admirabilă spre Valea Berzasca, atingand vechea vatra a satului Bigăr, locuit de cehi; “Dragoselo” situat la un km spre sud de Debelilug; “Poalele Dealului”- “Tiera Dragoseli”; “Stubar”, “Glob Camenita”,“Otar”,“Caistrochi”, la locul numit “Seliste”.

În incinta Casei Culturale Berzasca îşi are sediul Centrul de Informare-Documentare al „Parcului Natural Porţile de Fier“ înfiinţat în urma încheierii acordului de parteneriat între Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie a Universităţii din Bucureşti, Primaria şi Casa Culturală Berzasca. Tot în cadrul Casei Culturale Berzasca există şi îşi desfaşoară activitatea formaţia de dansatori amatori de muzică populară românească şi sîrbească. De asemenea funcţionează şi o bibliotecă cu un numar de 1700 volume.

Trasee de drumeţie

 • Berzasca: Cascada de tuf "Pişătoarea", Muntii Almaj, pe Valea Sirinea - km 14,5;
 •  Berzasca: Gaura Cornii - Muntii Almaj, pe Valea Berzasca - "La Gaura", 420m alt, acces din Berzasca (cantonul Chiacovat);
 • Berzasca: Peștera de la Dumbravița Mică, Munții Almaj, pe Dunare la confluență cu Valea Sirinea;
 • Berzasca: Peștera de la Pepa, Munții Almaj, pe Dunare la confluenta cu Valea Sirinea;
 • Berzasca: Pestera de la Voinicovat, Munții Almăj, pe Valea Berzasca, 77m lungime, acces: Berzasca (cantonul Chiacovat/canton Voinicovat);
 • Berzasca: Peștera din Cleantul Panzii, Muntii Almaj, pe Valea Berzasca – Valea Chiacului,  acces: Berzasca (cantonul Chiacovat);
 • Berzasca: Peștera din Cleantul Zbegului, Muntii Almaj, pe Valea Berzasca – Valea Chiacului, acces: Berzasca (cantonul Chiacovat);
 • Berzasca: Peștera Socolovat, Muntii Almaj , pe Valea Sirinea - cascadele Bobot și Jgheab (km 12,5);
 • Berzasca: Peștera Zamonita (P. din Dragosele), Muntii Almaj - Deal Mosnic, așezată în Poiana Zamonita - Valea Dragoselca, 330m alt, acces: Berzasca.

Evenimente:

 • „Ruga“, organizată în fiecare an în data de 13-14 iulie;
 • Festivalul de muzică uşoară pentru copii şi tineret "Ritmuri în Mileniul Trei";
 • Zilele culturii Liubcovene;
 • Nedeia în localităţile, Liubcova şi Bigăr.

Cazare:

 • cabană neclasificată cu 4 camere duble, living, foișor, grătar, piscină, ponton.(Cabana Andreea);
 • Pensiunea Isabella - este situată exact pe malul Dunarii în comuna Berzeasca Nr. 537, are 11 camere cu un total de 30 de locuri.