Legal

Ova web stranica  nastala je uz financijsku podršku Europske unije. Za sadržaj je odgovorna Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. , Osijek, Republika Hrvatska te isti ne odražava nužno stavove Europske unije.

This website was produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the websites are the responsibility of the Regional Development Agency of Slavonia and Baranya ltd. Osijek, Croatia and do not necessarily reflect the positions of the European Union.