Dobrodošli na web stranicu DATOURINFO

DATOURWAY je transnacionalni projekt suradnje usmjeren na razvoj turizma duž te u srednjem i jugoistočnom dijelu Podunavlja, pri čemu se posebna pažnja posvećuje zaštiti i očuvanju prirodnih i kulturnih resursa vezanih uz ovaj dio velikog europskog plovnog puta.

Koncept turizma se u sklopu ovog projekta tumači u širem smislu. Turizam se ovdje smatra složenom aktivnošću orijentiranom na rekreaciju, odmor i slobodno vrijeme, kulturno obogaćivanje, uživanje u prirodnim ljepotama te fizičkom kretanju.

Cilj je projekta jačati i unaprjeđivati transnacionalnu suradnju na području turizma vezanu za različite turističke potencijale rijeke, riječnih obala te prirodnih ljepota obalnog područja, kao i arhitektonskih dobara, živopisnih naselja, gradova i sela uz Dunav.

 

 

 

Ciljevi projekta su sljedeći:

  • uspostaviti GIS sustav u kojem će se prikupiti i integrirati nacionalni, regionalni te, djelomično, lokalni statistički podaci i pregledi te dostupne studije i programi;
  • provesti nacionalne ciljane analize te objediniti i izvršiti vrednovanje njihovih rezultata;
  • razraditi, dogovoriti te uključivanjem zainteresiranih strana usvojiti integriranu strategiju  ekološki održivog turizma u jugoistočnom dijelu Dunavskog koridora;
  • izraditi – na osnovu sudjelovanja – pilot projekte za strateška transnacionalna područja poput predivnog krajolika Okuke Dunava (HU-SK); područja na tromeđi triju država (HU-SER-CRO) koje očekuje ekonomski oporavak kroz turizam, mjesta doticaja urbanog i ruralnog turizma (RO-BG), usporedbe riječnih delti (RO-IT) te zelenog pojasa duž cijelog ovog dijela Podunavlja;
  • izraditi inventar turizma radi širenja informacija prema međunarodnoj javnosti o turističkim mogućnostima duž ovog dijela Podunavlja kao i usluga koje općine na riječnim obalama mogu ponuditi.

 

Web stranica s turističkim informacijama (www.datourinfo.eu) rezultat je Datourway projekta koji je pokrenut s ciljem pružanja informacija o turističkim potencijalima, ugostiteljskoj ponudi, hotelima, kulturnim, sportskim i drugim uslugama, atraktivnim lokacijama, festivalima, manifestacijama na području Datourway projekta, posebno zajednica na riječnim obalama.

Lokalne uprave, pružatelji turističkih usluga i organizacije civilnog društva ovog područja pozivaju se da prezentiraju i podijele informacije za koje misle da bi mogle biti od interesa za one koji su uključeni u turizam, bilo kao posjetitelji, bilo kao lokalne zainteresirane strane.