Dragash Voyvoda

Tourism

Официален уебсайт: -

Уебсайт, представящ селището:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)

Informations

   

Наименование на населеното място

Драгаш войвода

Население

629 ж.

Площ

433.23 ха

Административен статут

село

Местоположение на центъра на населеното място

 43.683 N, 24.950 E

Височина на центъра на населеното място

77 м

 

Драгаш войвода е село в Северна България, в община Никопол, Област Плевен. Селото е разположено в живописна долина, на 2 км от река Дунав, на 9 км източно от Никопол и на 36 км западно от Белене, в границите на природен парк "Персина": заобиколено е от гори на изток и запад.

Селото се основава под названието “Ерменлуй” към средата на 19. век. Това име носи от няколко ерменски семейства, живеещите на два километра югоизточно от селото. Десетина воденици са се намирали по долината на малката селска рекичка под название Ерменлуйска бара, която все още минава през селото.

През 1912 г. се открива училище. През периода 1948 – 50 г. се построява ново училище, което през 1964 г. се разширява до 17 класни стаи. Построена е административна сграда, която през 1979 г. се преустрои в детска градина. Завършена е и новата административно-търговска сграда, читалище и лятно кино. През периода 1987-90 г. е построена и нова сграда за културно-масова дейност с 200-местен салон за културна дейност. Днес в тази сграда се помещава администрацията на Кметството, напълно оборудвана за улесняване на административното обслужване на населението.

Определящо икономиката тук е селското стопанство, организирано в частни кооперации и сдружения. В селото има мандра за преработка на млечни продукти.

От 2000 г. селото попада в рамките на Природен парк „Персина”, който цели съхраняването и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на околната среда. Природният парк обхваща територията на три общини: Никопол, Свищов и Белене, а също и някои острови по р. Дунав.

Язовирът и смесените гори в околностите на селището, китните местности „Мешелик” и „Дълга шума” предлагат красиви кътчета за отдих, почивка и риболов.

Източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)