Добре дошли на сайта DATOURINFO

DATOURWAY е проект за транснационално сътрудничество, насочен към развитието на туризма около и по средното и югоизточното течение на река Дунав, при който се отделя специално внимание на защитата и изтъкването на природните и културни дадености, свързани със зоната на Големия европейски воден път.

В проекта концепцията за туризъм се интерпретира в широк смисъл. Разглежда се като комплекс от дейности, ориентирани към рекреация, почивка и занимания в свободното време, културно обогатяване, наслаждаване на красотата на природата, като и физически занимания.

Целта на проекта е да насочи вниманието и насърчи транснационалното сътрудничество в областта на туризма, свързано с разнообразния потенциал за туризъм на реката и речните брегове, както и природната красота на крайречната зона и архитектурните достижения на оживените градове, градчета и села покрай Дунава.

 

Проектът цели да постигне следното:

  • да разработи  GIS информационна система чрез обединяване и интегриране на националните, регионални и, частично, местни статистически данни и планове, както и наличните проучвания и програми;
  • да подготви национално ориентирани анализи и да синтезира както и да оцени техните достижения;
  • да разработи, обсъди и, чрез включването на заинтересованите страни, да приеме цялостна стратегия за еко-съобразен туризъм по югоизточния коридор на река Дунав;
  • да подготви –на базата на широко участие – пилотни проекти за стратегически транснационални зони като изключитения пейзаж на завоя на Дунав (Унгария – Словакия); зоната на трите страни (Унгария, Сърбия, Хърватия), която разчита на туризма за икономическото си възстановяване, мястото, където градският и селски туризъм се свързват (Румъния – България); сравняването на речните делти (Румъния – Италия) и за зелен път по цялото течение на Дунав, което е предмет на проекта;
  • да създаде туристическо описание с цел разпространяване на информация сред междунарона аудитория за възможностите за туризъм в тази част от поречието на Дунав, както и за услугите, които могат да предложат крайдунавските общини.

 

Сайтът за туристическа информация (www.datourinfo.eu), резултат от проекта DATOURWAY, е създаден с цел да дава информация за потенциала за туризъм, ресторантьорството, хотелиерството,  културните, спортни и други услуги, забележителностите и програмите, празненствата и събитията в крайдунавската зона, специално за общностите по поречието.

Приканваме местните власти, доставчиците на туристически услуги и гражданските организации в зоната да предоставят и споделят информация, която считат за интересна за всички имащи отношение към туризма – както като посетители, така и като местни заинтересовани страни.