Добре дошли на сайта DATOURINFO

DATOURWAY е проект за транснационално сътрудничество, насочен към развитието на туризма около и по средното и югоизточното течение на река Дунав, при който се отделя специално внимание на защитата и изтъкването на природните и културни дадености, свързани със зоната на Големия европейски воден път.

В проекта концепцията за туризъм се интерпретира в широк смисъл. Разглежда се като комплекс от дейности, ориентирани към рекреация, почивка и занимания в свободното време, културно обогатяване, наслаждаване на красотата на природата, като и физически занимания.

Целта на проекта е да насочи вниманието и насърчи транснационалното сътрудничество в областта на туризма, свързано с разнообразния потенциал за туризъм на реката и речните брегове, както и природната красота на крайречната зона и архитектурните достижения на оживените градове, градчета и села покрай Дунава.